Zero Responsables[del 3 al 7 de juliolde 2013]

Més de 40 professionals del teatre participen en la nova posada en escena de l’espectacle ZERO RESPONSABLES que tracta l’accident de metro ocorregut a València l’any 2006. L’obra, que ja va ser representada a l’any 2010 amb un ressó considerable de públic, planteja una reflexió al voltant de l’assumpció de les nostres responsabilitats. Ara cal preguntar-se perquè tres anys després d’aquelles representacions l’espectacle continua absolutament vigent.

 del 3 al 7 de juliol

 

ALTRES ESPECTACLES