Mesures COVID-19

El plasma fred s'ha consolidat com la forma més segura i eficaç d'eliminar la covid-19 en aire i superfícies. Aquesta tecnologia, avalada per la comunitat científica, és capaç de descompondre la covid-19 oxidant i descomponent qualsevol contaminant químic i biològic, al mateix temps que no produeix cap mal per a la salut.