Lapavana presentaL’Executor[Del 20 al 22 de juny de 2008]

Autor: Adel Hakim

Fitxa tècnica i artística

Versió: Juli Disla.
Direcció: Jaume Pérez
.

Actor: Toni Agustí.

ALTRES ESPECTACLES