Incógnito + De camino al otro [ 25 de novembrede 2015]

INCÓGNITO + DE CAMINO AL OTRO, 25 de novembre a les 21h

El 25 de novembre el Teatre Micalet és seu del Projecte Circula, una iniciativa que naix amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels professionals de la dansa a nivell estatal. Una xarxa d’intercanvi artístic per trencar les barreres geogràfiques i que done projecció als nostres creadors. Es representaran les peces IncógnitoDe Camino al otro de la companyia de dansa catalana Lali Ayguadé i Nicolas Ricchini.

 

 

ALTRES ESPECTACLES