Pepa Cases presentaDe cap a peus[Del 9 al 13 de març de 2011]

Teatre -dansa

.

Autora, directora i intèrpret: 
Pepa Cases

.

Un homenatge a la dona
.

ALTRES ESPECTACLES