PROGRAMACIÓ

De José Sanchis Sinisterra; Direcció: Joan Peris

Companyia Teatre Micalet

AI, CARMELA!

28 abril - 30 maig