Audiència I-real[del 10 al 13 de novembrede 2012]

Amb Toni Albà

Imaginem un estat modern on el cap d’estat és un monarca que un dia ha  de presidir un acte oficial, una AUDIÈNCIA (IRREAL en el nostre cas),  davant un públic integrat per tota la premsa nacional i internacional.
Aquest personatge fa una insòlita roda de premsa on el públic-premsa pot  preguntar el què vol saber….

Bé, el què volen saber els milions de  ments innocents que llegeixen i miren la tele per “devorar” un món que  els fascina…

ALTRES ESPECTACLES